Stiftelsen Agape
Norrköpings mission

Vår mission

Vi samarbetar med skolor, kyrkor och rörelser till att bygga Guds rike. Tillsammans byggs och stärks vi i detta uppdrag.   

Skolor.

Det har varit en spännande resa att starta, bygga och leda kristna skolor, förskolor och fritidshem. Du kan hitta länkar till dem på första sidan. Vi fortsätter på det spåret och vänder oss nu till andra intressenter för att hjälpa till med de erfarenheter och den expertis vi faktiskt byggt upp genom åren. Vi vill gärna sprida det vi har kommit fram till och praktiserat för en god utveckling av utbildningsmiljöer.

Church

Kyrkor.

Församlingen Agape i Norrköping är en fristående lokal församling - kopplad ekumeniskt till både ganska lika och väldigt olika församlingar – från helt andra traditioner. Den leds idag av dess föreståndare David Ekerbring och hans ”core-team”. Omkring dem finns en ”herdegrupp”. 2020 formades en ideell förening för att administrera församlingens angelägenheter, vilket fram till dess skötts genom stiftelsen. David är även ordförande i Trosrörelsen i Sverige. Vi vänder oss nu till kyrkor och rörelser åt alla håll för att dela med oss av de erfarenheter denna gemenskap fått nåden att göra genom åren.

People worshipping

Rörelser.

Tron är sådan till sin natur att den går in i andra rörelser och lyfter upp, stärker och renar visioner, motivationer och drivkrafter hos vanliga människor. Särskilt behövs detta bland ledare av alla de slag. Så att varje rörelse får bli mer positiv för mänsklig utveckling. Negationer och trauman av olika slag kan läggas åt sidan eller åtminstone få en minskad betydelse. Ledarskapsvård blir superviktigt för varje framväxande rörelse bland människor. Vi ägnar oss åt detta i många nationer – främst nu i Afrika och Europa – genom många andra rörelser än vår egen. Det är möjligt bara genom nåden att få byta hatt nu och då och ändå förbli trogen sitt kärnbudskap. Överallt handlar det om karaktär, kapacitet och betjäningsvilja.

Vi kan hjälpa

Vi finns här för att hjälpa; vi lever för att hjälpa andra. Rent konkret kan vi hjälpa dig inom dessa områden: skolor, kyrkor och rörelser (ledarskap). Det finns många hos oss som skulle kunna göra en insats hos er (dig)! Alla kommer att komma till dig med den goda karaktären, sina skickligheter och sin vilja att betjäna sina medmänniskor.

Vi kan börja med att du besöker en gudstjänst eller att vi får ta hand om dina barn i någon av våra skolor/förskolor. Hör av dig om du behöver vårt stöd eller vägledning.

Jan Rosman styrelseordforande

Allt jag begär av mina åsiktsmotståndare är ett litet utrymme att få vara en troende kristen människa i utbildningsvärlden.

Jan Rosman - Ordförande för stiftelsen

sv_SESvenska