Nyköping

Fokusskolan & Ekenbergs Förskola

Våra skolor i Nyköping

I Nyköping finns vi på Hälsovägen precis intill Ekensbergs härliga friluftsområde. Här finns tre underbara verksamheter med förskola, fritidshem och F-9-skola. Just nu utökar vi antalet förskoleplatser. Välkommen med din intresseanmälan.  

Fokusskolan

Fokusskolan är den målmedvetna skolan med ett hjärta för eleven. Atmosfären på Fokusskolan präglas av närhet mellan elever och personal, tro på elevers förmåga och en positiv kamratanda. Det kristna kärleksbudet att älska sin nästa som sig själv och att bemöta andra som man själv vill bli bemött genomsyrar skolan.

Ekenbergs Förskola

Ekensbergs Förskola ligger i natursköna Ekensberg med närhet till skog och mark som ger oss stora möjligheter att vistas ute i naturen. Vi arbetar målmedvetet med barns språkutveckling och använder oss av material som underlättar barnens läs- och skrivinlärning. Den kristna grunden genomsyrar hela vår verksamhet genom de värderingar vi har och den omsorg vi visar allt levande. När du kommer till oss möter du engagerade och positiva pedagoger som arbetar aktivt för att ditt barns vardag ska vara trygg, lärorik och rolig!

När man undervisar…

"Du ska upplysa dem om stadgar och bud och låta dem veta vilken väg de ska vandra och vad de ska göra."

- 2 Moseboken 18:20

sv_SESvenska